Değerli Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler,

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak 19-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Konya’da Süleyman Demirel Kültür Merkezinde “Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresini (International Congress on Cultural Heritage and Tourism)” düzenlenecektir.

Kongrenin ana teması kültürel miras ve turizm olarak belirlenmiştir. Böyle bir temanın Konya açısından tercih edilmesinde, Konya’mızın birçok medeniyete ev sahipliği yapması ve bu medeniyetlerden kalan zengin bir mirasa sahip olması önemli faktör olmuştur. Diğer önemli bir neden ise, Konya’mızın ulusal ve uluslararası açıdan değerli bir kültür ve inanç turizmi merkezini temsil ediyor olmasıdır. Bu nedenle hızla gelişen Konya’mızda, her yıl çeşitli organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. 2017 yılı için bu organizasyonlardan birisi de “Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi (International Congress on Cultural Heritage and Tourism)” olacaktır.  Kongremiz, kültürel miras ve turizm konularında araştırma yapan değerli bilim insanlarını, eğitimcileri, sektör temsilcilerini ve lisansüstü öğrencilerini ağırlayacaktır. Kongremizde, Kültürel Miras ve Turizm merkezli değişen dünya şartları ve sosyal bilimler ekseninde problematiklerin ortaya konması, sektördeki sorunların çözümü ve yeni yaklaşımların irdelenmesi amaçlanmaktadır. Bu vesile ile güçlü tarihi ve kültürel mirasa sahip, medeniyetler beşiği olan Anadolu ve Selçuklu medeniyetinin uluslararası platformlarda tanıtılması ve sahip olunan mirasın güçlü bir bilinçle geleceğe taşınması hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Kongremizle ilgili önemli tarihler web sayfamızda ilan edilmiş olup, tam metin gönderimi sürecinde, tüm bildiri tam metinleri hakemlik sürecinden geçecektir. Kongre bildiri kitapçığının, 30 Ağustos 2017’den önce yayımlanması planlanmaktadır.

Kongre bildirileri Türkçe veya İngilizce sunulabilecektir. Kongremize bildiri, poster ile ya da dinleyici olarak katılabilirsiniz. Kongre bildiri kitapçığı ise e-kitap şeklinde yayınlanacaktır. Kongremize ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için web sayfamızı (iccht.org) ziyaret edebilirsiniz.

Huzurun ve hoşgörünün diyarı, kültür başkenti ve medeniyetler şehri Konya’mızda sizleri misafir etmekten onur duyacağımızı belirtir, saygı ve selamlarımı sunarım.

Prof. Dr. Necmi UYANIK

SÜ Turizm Fakültesi Dekanı

Kongre Başkanı